Oferta de feina de Peó Agrari forestal a l´Ajuntament d´Esporles


Oferta laboral de Peó Agrari forestal pel PROJECTE MIXT D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ SOIB 30


ALUMNAT TREBALLADOR MAJOR DE 30 ANYS, dirigit a obtenir el Certificat de Professionalitat de nivell 1 (AGAR0309)
Activitats auxiliars en conservació i millora de monts, i el mòdul (MF1116_2) Tala i processament d'arbres amb motoserra, corresponent al Certificat de Professionalitat de nivell 2 (AGAR0108)


Requisits
  • Nivell acadèmic: ESO/graduat escolar
  • Permís de conduir: B
  • Persones inscrites en el SOIB, descoupades, majors de 30 anys,que puguin subscriure un contracte de formació i aprenentatge, i cursar el CPN1 i el MF1116_2 del CPN2
  • Titulació acadèmica: (s´ha de tenir algun d´aquests títols)
  1. Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. 
  2. Certificat de professionalitat de nivell 2. Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.
  3. Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.T
  4. Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
  5. Tenir les competències clau necessàries, d'acord amb el que recull l'annex IV del Reial decret 34/2008, per a cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat.
Condicions

Salari brut anual: 8157.78 €
Tipus de contracte: Per a la formació i aprenentatge
Durada en mesos:6
Data d'incorporació :17/06/2019
Jornada: Completa
Horari :8:00 a 15:00 h

Prorrogable : No
Altres dades: Es cobra pel treball efectiu, en aquest cas és un 70,63% de la jornada.

Comentaris