Beques per a desocupats majors de 30 anys alumnes d´ESPA i FP


Beques dirigides a les persones desocupades majors de 30 anys que hagin estat inscrites com a demandants d'ocupació desocupades en el SOIB o un altre servei públic del Sistema Nacional d'Ocupació com a mínim 4 mesos en els últims 6 immediatament anteriors a l'inici de l'acció formativa i que cursin:
  • Cursos de segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears durant el període 2019-2020 (els cursos quadrimestrals octubre-febrer i febrer-juny).
  • Cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2019-2020 per a incentivar el retorn al sistema educatiu. 

Comentaris