Oferta laboral de Peó forestal pel PROJECTE MIXT D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ SOIB 30


ALUMNAT TREBALLADOR MAJOR DE 30 ANYS, dirigit a obtenir el Certificat de Professionalitat de nivell 2 (AGAR0108)
Aprofitament forestal (MF1121_2) Maneig i manteniment de tractors forestals.


Requisits
  • Nivell acadèmic: ESO/graduat escolar
  • Permís de conduir: B
  • Persones inscrites en el SOIB, descoupades, majors de 30 anys,que puguin subscriure un contracte de formació i aprenentatge, i cursar el CPN2.
  • Titulació acadèmica: (s´ha de tenir algun d´aquests títols)
  1. Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. 
  2. Certificat de professionalitat de nivell 2. Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.
  3. Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.T
  4. Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
  5. Tenir les competències clau necessàries, d'acord amb el que recull l'annex IV del Reial decret 34/2008, per a cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat.
Condicions

Salari brut anual:  8004.51€
Tipus de contracte: Per a la formació i aprenentatge
Final de projecte/contracte: 28 de desembre 2019
Data d'incorporació :24/10/2019
Jornada: Completa
Horari :7:30 a 15:00 h

Prorrogable : No
Altres dades: Es cobra pel treball efectiu, en aquest cas és un 57.54% de la jornada.

Comentaris