Cloenda del programa SOIB Jove – Qualificats Entitats Locals


La Batlessa d'Esporles, Maria Ramon, la Cap de Servei-Treballadora Social, Montse Monmany i la Cap de Formació i Ocupació, Elisa Cabrer, participaren el passat 12 de novembre a la cloenda del Programa SOIB Jove-Qualificats Entitats Locals 2018, amb el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE), juntament amb el SEPE i en el marc de la Garantia Juvenil.
Pels tres projectes s'ha concedit una subvenció de 64.406’88 euros i l’oportunitat a les tres joves participants de tenir una experiència professional d’un any de durada realitzant tasques d’acord a la seva titulació. Vàren ser contractades per a cobrir necessitats de diverses àrees de l’Ajuntament, a la vegada que adquirien experiència laboral dins el seu àmbit professional.
La seva tasca s'ha desenvolupat a l'Arxiu Municipal amb una titulada de Grau d'Història, concretament al registre, gestió i trasllat de l’antic arxiu municipal a la seva nova ubicació (gestió dels documents administratius, de regulació de l’accés a la documentació, i de protecció i difusió del patrimoni documental de l’arxiu municipal), una tècnica Grau de Magisteri per donar suport a l’alumnat del CEIP Gabriel Comas i Ribas, com a reforç educatiu en competències clau, tècniques d’estudi, tallers de català per a persones nouvingudes, reforç i foment d’habilitats socials i foment de la lectura, i una tècnica amb Grau de treball Social, per donar suport a l' àrea de Serveis Social que ha treballat 4 objectius clau:Analitzar la viabilitat de l’ampliació dels serveis i horaris del centre de dia per a persones dependents. Fer un estudi i anàlisi dels tràmits de permisos corresponents. Dur el seguiment, avaluació i implementació de l’Actual Pla de Qualitat i fer l'estudi per formalitzar el Reglament Municipal de Prestacions Econòmiques d’urgència social. 
El programa SOIB Jove Qualificats va néixer l’any 2016 per oferir una primera experiència professional a persones menors de 30 anys que, durant la crisi, es van trobar amb greus dificultats per aconseguir feina relacionada amb els seus estudis. La convocatòria és, llavors, una eina per rompre amb aquesta barrera i entrar dins el mercat laboral. Des del 2016, més de mil joves han passat ja per aquest programa, que té unes taxes d’inserció laboral del 60%.
Comentaris